NUHO?LU
ULUSLARARASI TA?IMACILIK T?CARET VE SANAY?A.?


Nuho?lu ad?alt?nda dedemiz Gen?a?a NUHO?LU'nun ba?latt???i?ile 1936 y?l?ndan beri ticaret hayat?i?erisinde m??terilerimize hizmet vermekteyiz. Daha sonra Nakliye sekt?r?nde kazan?lan deneyimler ve edinilen tecr?be ile, verilen hizmetleri daha da ileriye g?t?rmek amac?yla "Nuho?lu Uluslararas?Ta??mac?l?k Ticaret ve Sanayi Anonim ?irketini" kurduk.
"Nuho?lu Uluslararas?Ta??mac?l?k Ticaret ve Sanayi Anonim ?irketi", 1980 y?l?nda kurulan gen? dinamik ve k?sa s?rede kendinden s?z ettiren ?nc?kurulu?lardan birisi olmu?tur.
Ta??mac?l?k sekt?r?nde uzun y?llard?r faaliyetini s?rd?ren ?irketimiz, kurulu?undan itibaren m??teri memnuniyetini ve ?st d?zeyde kaliteli hizmet vermeyi kendine ilke edinmi?ve bu sayede k?sa zamanda b?y?yerek sekt?r?n g??l?kurulu?lar?ndan biri olmu?tur.
Uzun y?llar?n deneyimi ve sekt?rden kazand???m?z?yine sekt?re yat?rman?n keyfi ile bug?nlere geldik. Olduk?a ?etin bir rekabetin yer ald???bu sekt?rde ayakta kalabilmek ve zaman i?inde sa?l?kl?bir geli?im ?izgisi izlemek, bizi sekt?r?m?zde ?nemli bir konuma getirmi?tir. Hem de m??teri mutlulu?unu ve beklentilerini ?ne ??kartarak, m??terilerimizin de?i?en ihtiya?lar?na yan?t verecek yeni at?l?mlar yaparak....
D?nyam?z h?zla globalle?meye giderken, ihtiyac?en fazla hissedilen sekt?rlerden birisi ku?kusuz ta??mac?l?k sekt?r?d?r. Birbirleriyle i?birli?i yapan ?lkeler ve kurulu?lar aras?nda fiziksel ba?lant?lar ta??mac?l?k sekt?r?yle sa?lanmaktad?r. Bu ko?ullar alt?nda ?irketimiz ?a??n gereksinimlerini kar??layacak ?ekilde donan?ma ve tecr?beye sahiptir.

30685 Ziyaret�i30685 Ziyaret�i30685 Ziyaret�i30685 Ziyaret�i30685 Ziyaret�i30685 Ziyaret�i30685 Ziyaret�i30685 Ziyaret�i
木耳生地汤,此刻食物可以就着猪蹄一起炖丰胸产品。这样可以更美味些。尤其猪蹄里面含有大量的营养类胶原蛋白类物质粉嫩公主酒酿蛋丰胸产品。对丰胸的发育,非常有裨益。中药性状来讲,木耳滋阴补血,生地凉血滋阴产后丰胸方法。两者合用,更可以达到滋补的功效。对于胸部比较平躺的女性们,是可能不错的选择要也说不定哦丰胸食物

韭菜萝卜汤是一道很美味的美食。里面含有大量的物质产后丰胸,胡萝卜素等。经常食用可以帮助人体排空有毒物质丰胸产品。而对影响胸部发育非常至关重要的地方之一就是。他会影响胸部大量有害沉积类物质的排出丰胸效果。尤其是针对乳房。我们月经来的时候,胸部会出现胀满的情况。它就可以发挥功效排出胀气浊气了丰胸食物